Wizja dla dziecka

fot. fotolia

Nie pij w ciąży, bo skazujesz dziecko na FAS

Szok: w Polsce rodzi się więcej dzieci z zespołem FAS, niż Downa. W przeciwieństwie do innych chorób na to, czy u noworodka pojawi się Płodowy Zespół Alkoholowy wpływ ma wyłącznie matka, która piła alkohol w ciąży. Okazuje się, że przyznaje się do tego nawet co trzecia ciężarna, a problem nie dotyczy wyłącznie patologicznych rodzin, czy kobiet uzależnionych. Dzieci z FAS rodzą się też w bogatych, tzw. normalnych domach.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że co roku w Polsce rodzi się ok. 900 dzieci z pełnoobjawowym FAS.10 razy więcej noworodków ma różne zaburzenia, które również mają związek z alkoholem wypijanym przez ich matkę w czasie ciąży.

– Niestety temat jest wciąż aktualny, choć wydawałoby się, że nie ma wątpliwości co do szkodliwości tego zjawiska. Badania potwierdzają, że kobieta, która pije alkohol w ciąży naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki, która nie powoduje ryzyka wyrządzenia szkody dziecku – przekonuje Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, który po raz kolejny włączył się w obchody Światowego Dnia FAS. Z ideą ustanowienia Dnia Świadomości o FAS wystąpili rodzice niepełnosprawnych dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym 9 września 1999 w Auckland w Nowej Zelandii. Od tego czasu obchodzony jest on co roku na całym świecie.

FAS to zespół wad wrodzonych u dzieci, których matki spożywały alkohol podczas ciąży. U osób z rozpoznaniem FAS obserwuje się: opóźnienie wzrostu, zmniejszony obwód głowy, charakterystyczny wygląd twarzy (małe oczodoły, wąska górna warga, brak rynienki podnosowej), uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, które może powodować opóźnienie rozwoju. U dzieci z FAS często pojawiają się wrodzone wady serca, rozszczep podniebienia, uszkodzenia nerek. Skutkiem FAS mogą być późniejsze trudności z uczeniem się, koncentracją uwagi, pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów, brak koordynacji ruchowej i zaburzenia mowy. Osoby cierpiące na FAS nie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności za własne życie, często łamią prawo i latami skazane są na pomoc różnych organizacji i instytucji. Udowodniono też, że jeżeli matka jest uzależniona od alkoholu i pije podczas ciąży, to jej potomstwo jest również podatne na uzależnienie.

Niestety opinie ciężarnych na temat szkodliwości wypijanego alkoholu wciąż są szokujące. Z badań wykonanych wśród mieszkanek Gdańska przez Fundację Fascynacje wynika, że aż 58,5 procent spośród nich sądziło, że FAS grozi tylko dzieciom alkoholiczek. Raportu Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” także obnaża niską świadomość zagrożenia wśród przyszłych matek. Tylko część ankietowanych ciężarnych była świadoma ryzyka, związanego z konsumpcją niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży dla matki (45,8 proc.) i płodu (62,1 proc.). Niektóre z respondentek były przekonane, że picie niewielkich ilości alkoholu w ogóle nie jest szkodliwe dla płodu i matki w czasie ciąży. Była nawet grupa kobiet, która uważała, że picie nawet dużych ilości alkoholu nie niesie ze sobą ryzyka dla płodu i matki.

Tymczasem lekarze przypominają, że do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu, dlatego zakłada się, że każda, nawet niewielka ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

 

søk lån uten sikkerhet | forbrukslån med lav rente billigst lån